Bärbar Sonic Fågelskrämma

3 913,87 kr -

Kan restnoteras

Hand-operated sound device for scaring birds using fear and distress calls. The device makes different kind of birds scarer noises such as starling, jackdaw, crow, canadian goose, greylag goose etc

[yasr_multiset setid=0]

Beskrivning

Handstyrd ljudanordning för att skrämma fåglar med hjälp av skrämmande ljud och nödsamtal. Den producerar fågelskrämmande ljud. Ljud från olika fåglar ingår, t.ex. starar, kråkor och måsar. Varje ljud är valbart, så du kan välja ljudet av de närvarande fåglarna. När du spelar upp ljudet kommer det att orsaka agitation bland fåglarna, så de kommer att betrakta området som osäkert och kommer att lämna det.

Stare, kaja, kråka, kanadagås, grågås, sparvhök, tornfalk, gråtrut, svarthuvudmås, fiskmås, vargylningar och hagelgevär.

Det är inte en ultraljudfågelskrämma men det är en mycket kraftfull ljudfågelskrämma som simulerar en fågel under attack.

Använd den regelbundet vid olika tidpunkter.

Mycket lämplig för jordbruksgårdar, fruktträdgårdar, flygplatser, lager mm.

BirdYell är lätt att använda och drivs av 8 AA-batterier eller ett normalt 12 volts batteri.

BirdYell är utrustad med en 10-watts högtalare, vilket skapar ett effektivt fågelskrämmarbuller upp till 200 meter.