Lietošanas noteikumi

Personas datu apstrāde 

Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi sakarā ar nirgu.ee lapas apciemošanu un iepirkšanos, ir konfidenciāli un tos izmanto tikai, lai izpildītu Pasūtītāja pasūtījumu. Datus izmanto tikai preces nosūtīšanai ar AS Omniva un DPD starpniecību. Klientam ir tiesības pieprasīt savu personisko datu izdzēšanu no birdbusters.eu datu bāzes.

Pirkšanas noteikumi

Šie līguma noteikumi ir spēkā starp SIA Salu (turpmāk PĀRDEVĒJS) un Pasūtītāju (turpmāk PIRCĒJS) e-veikalā  birdbusters.eu

Pircēja pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgums skaitās noslēgts pēc tam, kad Pircējs ir iesniedzis savu pasūtījumu un Pārdevējs to ir apstiprinājis.

Preču cenas e-veikalā birdbustes.eu ir eiro naudas vienībā.

Prece pieder Pārdevējam tikmēr, kamēr par to ir samaksāts 100%.

Preču pārvadājumi

E-veikalā birdbusters.eu nopirktās preces tiks nosūtītas Pircējam ar Omnivas vai DPD kurjeru. Ar pasūtījuma izpildīšanu veikals nodarbojas darbdienās (P-P) no pl.10-16, izņemot valsts svētkus.

Pircēja tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma

Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgta uz pasūtījuma pamata. No precēm, kas nopirktas e-veikalā birdbusters.eu, pēc likuma var atteikties 14 dienu laikā. Atpakaļ var atdot tikai nelietotu preci. Ja prece ir lietota, Pārdevējam nav pienākuma to pieņemt  atpakaļ. Lai atteiktos no līguma, Pircējam jāuzraksta un jāsūta pa e-pastu attiecīgs iesniegums. Tālāk jāatdod prece kopā ar pirkšanas čeku. Prece jāatdod 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas (par preces saņemšanas dienu tiek skaitīta tā diena, kad prece saņemta no pasta/ kurjera).

Naudu par atdoto preci kopā ar pasta izdevumiem par preces piegādi pārskaitīs uz to pašu banka konto, no kura Pircējs samaksāja par preci. Pārdevējs pārskaita naudu Pircējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc atkāpšanās iesnieguma saņemšanas (STL § 56, l.3). Pasta izdevumus par preces sūtīšanu atpakaļ kompensē pēc abpusējās vienošanās.

Tiesības iesniegt pretenziju

birdbusters.eu neapmierina pretenzijas, ja preces trūkums radies sakarā ar ierīces nepareizu lietošanu vai ierīce ir nodilusi.

Ja Pircējs pamana līguma nosacījumu neatbilstību, viņam ir likumīgas tiesības iesniegt pretenziju, informējot Pārdevēju par preces neatbilstību līgumam. Tas jāizdara divu mēnešu laikā pēc trūkuma atklāšanas. (STL § 220 lg 1)

Pārdevēja tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma

birdbusters.eu ir tiesības atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma, ja Pircējs nav samaksājis par rēķinu vai preču krājums beidzies. birdbusters.eu ir tiesības vienpusēji mainīt šos noteikumus bez pienākuma informēt Pircējus par to pa elektronisko vidi. Ja Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu pirms noteikumu maiņas, tad uz viņu attiecas noteikumi, kas bija spēkā pirkšanas-pārdošanas līguma slēgšanas brīdī.

birdbusters.eu ir tiesības jebkurā laikā pārskatīt cenas e-veikalā un mainīt pirkšanas-pārdošanas noteikumus bez pienākuma informēt Pircējus par to pa elektronisko vidi.

birdbusters.eu neatbild par iespējamiem zaudējumiem (tai skaitā arī par vēlāku preces piegādi), kas radušies Pircējam tehnisko problēmu (tai skaitā traucējumi e-veikala lietošanā) rezultātā. Seit ir domātas tādas no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās problēmas kā interneta sakaru traucējumi, servera bojājumi utt.

Noslēguma noteikumi

Šajos noteikumos un pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumos ievērota Latvijas Republikas likumdošana. Domstarpības līguma noteikumos cenšamies atrisināt pirmkārt sarunu ceļā.

Ja rodas problēmas, lūdzu sazinieties ar info@birdbusters.eu

Lapu uztur SIA Salu.

reg. nr 12600389, KMKR EE101743004

Kunderi 27-10, Tallinn Estonia

Leave a Reply

Salu OÜ, reg  12600389, VAT EE101743004  Kunderi 27-10, Tallinn 10121 Estonia

© 2019 Birdbusters.eu

0

Your Cart