PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA,

PERSONAS DATU APSTRĀDE

 

Interneta veikala birdbusters.eu personas datu atbildīgais apstrādātājs ir Salu OÜ (reģistra kods 12600389), adrese Kunderi 27-10, Tallina, tālr. +372 52198 22, e-pasts info@birdbusters.eu.

 

Personas datu vākšana un izmantošana
Personas dati ir birdbusters.eu e-veikala ar klientu konkrēti vai attālināti saistīti dati, kas ir nepieciešami ar indivīdu noslēgtā līguma izpildei vai saziņai un no likuma izrietošo saistību izpildei.

Personas datu vākšana notiek iesniedzot personas datus un noformējot pirkumu interneta vietnē.

Tiek apstrādāti šādi personas dati:

− vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

− preču piegādes adrese;

− bankas konta numurs;

− preču un pakalpojumu summa un ar apmaksu saistītie dati (pirkumu vēsture);

− klientu atbalsta dati.

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldībai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti iegādāto preču un pakalpojumu pārskata izveidei un klienta izvēļu analīzei.

Bankas konta numurs tiek izmantots atmaksas veikšanai klientam.

Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa nr. un klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu ar preču un pakalpojumu veikšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā infosistēmas pakalpojumu sniedzēja vajadzībām un interneta lietošanas statistikas veikšanai.

Saņēmēji, kam tiek nodoti personas dati

Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta servisam, lai veiktu pirkumu vēstures pārskatu un tiktu izmantoti klientu problēmu risināšanai.

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nodoti pilnvarotajam partnerim Pakipoint OÜ, kas tos nodod klienta izvēlētam transportēšanas pakalpojumu sniedzējam.

Precēm, ko piegādā ar kurjeru, papildus kontaktdatiem tiek nodota arī klienta adrese.

Personas dati tiek nodoti grāmatvedības firmai Probil OÜ grāmatvedības pasākumu īstenošanai.

Personas datus var nodot informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu uzglabāšanas nodrošināšanai.

Samaksa par precēm notiek ārpus interneta veikala drošā vidē – norēķinoties ar bankas saiti attiecīgās bankas drošajā vidē vai pilnvarotā apstrādātāja Maksekeskus AS drošā vidē. Pārdevējam nav piekļuves klienta bankas un kredītkartes informācijai.

 

Drošība un pieeja datiem

Personas dati tiek glabāti Netpro OÜ serveros. Pieeja personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kas var iepazīties ar personas datiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un veiktu klientu atbalsta pakalpojumu. Interneta veikals piemēro atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un infotehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, mainīšanas vai neatļautas piekļuves un publiskošanas.

Personas datu nodošana pilnvarotajiem interneta veikala apstrādātājiem (piem., transporta pakalpojumu sniedzējam un datu uzturētājiem) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei. Interneta veikala pilnvarotie apstrādātāji ir Pakipoint OÜ, Probil OÜ, Netpro OÜ un Maksekeskus AS.

Uzglabāšana

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumā, ja šādus datus ir nepieciešams saglabāt grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.

Interneta veikalā veikto pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus. Ar strīdiem, kas saistīti ar patērētāju maksājumiem, personas dati tiks glabāti līdz prasības izpildei vai noilguma termiņa beigām. Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

Iepazīšanās ar personas datiem, labošana un dzēšana

Ar personas datiem var iepazīties un datus labot ar klientu atbalsta starpniecību. Klientam ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no birdbusters.eu datu bāzēm, informējot par to klientu atbalsta servisu, nosūtot e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu tiek atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Strīdu risināšana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta servisa starpniecību, nosūtot ziņojumu uz adresi info@birdbusters.eu vai zvanot pa tālr. +372 5267 138. Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības Inspekcija (info@aki.ee).

Salu OÜ, reg  12600389, VAT EE101743004  Kunderi 27-10, Tallinn 10121 Estonia

© 2019 Birdbusters.eu

0
Jūsu produktu grozs
  • Grozā nav neviena produkta.