Policy

PROCESSING AV PERSONLIG DATA

Den personuppgiftsansvarige för personuppgifterna för nätbutiken birdbusters.eu is Salu OÜ (registreringskod 12600389), beläget i Kunderi 27-10, Tallinn, telefon +372 52198 22 och e-post info@birdbusters.eu.

Insamling och användning av personuppgifter
Personuppgifterna är alla uppgifter som direkt eller indirekt är relaterade till en kund i webbutiken och som behövs för att fullgöra ett avtal som undertecknats med en individ eller för att kontakta honom/henne för att utföra uppgifter enligt lagen.

Personuppgifter samlas in när kontaktinformation lämnas på webbplatsen i kassan.

Följande personuppgifter behandlas:

− namn, telefonnummer och e-postadress;

– leveransadress;

– bankkontonummer;

– kostnad för varor och tjänster och betalningsinformation (inköpshistorik);

– kundsupport data.

Personuppgifter används för att hantera en kunds beställningar och leverera beställda varor.

Inköpshistorik (inköpsdatum, varor, kvantitet, kunddata) används för att sammanställa översikter över köpta varor och tjänster samt för att analysera kundpreferenser.

Bankkontonummer används för att återbetala eventuella betalningar till kunden.

Personuppgifter som e-post, telefonnummer och kundens namn behandlas för att lösa eventuella problem i tillhandahållandet av varor och tjänster (kundsupport).

IP-adressen eller andra online-identifierare för en användare av webbutiken behandlas för att tillhandahålla webbshoppen som en informationstjänst och för statistik över webbanvändning.

 

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter överförs till kundsupport i webbutiken för att hantera inköp och inköpshistorik och för att lösa eventuella problem som kunder kan ha.

Namn, telefonnummer och e-postadress överförs till den auktoriserade partnern Pakipoint OÜ, som överför dessa till den leverantör av transporttjänster som valts av kunden.

Om varorna levereras av en kurir, överförs även kundens adress utöver kontaktuppgifterna.

Personuppgifter överförs till bokföringsbolaget Probil OÜ för bokföringsändamål.

Personuppgifter kan komma att överföras till It-tjänsteleverantörer om det behövs för att säkerställa att webbshoppen eller webbhotellet ska fungera tillfredsställande.

Varorna betalas utanför webbutiken i en säker plattform – vid betalning via banklänk, i den säkra plattformen av respektive bank eller i den säkra plattformen av operatören Maksekeskus AS. Säljaren har ingen tillgång till kundens bank- och kreditkortsuppgifter.

 

Säkerhet och dataåtkomst

Personuppgifter lagras på Netpro OÜ’s servrar. Tillgång till personuppgifter beviljas till de webbutiksanställda som har tillgång till sådana uppgifter för att lösa eventuella tekniska problem vid användningen av webbutiken och för att tillhandahålla kundsupport. Nätbutiken genomför lämpliga fysiska, organisatoriska och informationstekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och publicering.

Personuppgifterna överförs till webbutikens personuppgiftsbiträden (t.ex. transporttjänsteleverantör och webbhotell) baserat på de avtal som ingåtts mellan webbutiken och personuppgiftsagenturerna. Agenturerna är skyldiga att vidta lämpliga skyddsåtgärder vid behandling av personuppgifter. De agenturer som auktoriseras av webbutiken är Pakipoint OÜ, Probil OÜ, Netpro OÜ och Maksekeskus AS.

 

Lagring av personuppgifter

Om en kunds konto i webbutiken stängs raderas personuppgifterna, utom där sådana uppgifter behöver lagras för redovisningsändamål eller för att lösa konsumenttvister.

Historiken om de inköp som görs i webbutiken lagras i tre år. Vid betalningstvister och konsumenttvister lagras personuppgifterna tills kravet är uppfyllt eller till slutet av begränsningsperioden. De personuppgifter som behövs för bokföringsändamål lagras i sju år.

 

Tillgång till och rättelse och radering av personuppgifter

Personuppgifter kan nås och rättas via kundsupport. Kunden har rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne raderas från birdbusters.eu databaser genom att meddela kundsupport via e-post. Begäran om radering besvaras senast inom en månad och respektive period för vilken uppgifterna specificerats ska raderas.

Lösning av tvister

Tvister om personuppgiftsbehandling löses via kundsupport genom att du skickar e-post till info@birdbusters.eu eller ringer +372 5267 138. Tillsynsmyndigheten är Estlands dataskyddsinspektion (info@aki.ee).

Salu OÜ, reg  12600389, VAT EE101743004  Kunderi 27-10, Tallinn 10121 Estonia

© 2019 Birdbusters.eu

0
Din kundwagn
  • Kundvagnen är tom.